Specjalna konstrukcja szkieletowa ze stali HISTAR® pozwoliła na charakterystyczną rozbudowę Muzeum Sztuki w Denver

Budynek Frederic C. Hamilton, będący nową częścią Muzeum Sztuki w Denver, został otwarty w 2006 roku. Jego charakterystyczną, strzelistą sylwetkę zrealizowano dzięki stalowej konstrukcji, do wykonania której zastosowano stal o wysokiej wytrzymałości HISTAR® firmy ArcelorMittal.

Szczegółowe informacje

W budynku mieszczą się zbiory sztuki współczesnej, architektonicznej, projektowania oraz sztuki Oceanii. Znajduje się tutaj również wejście główne do całego kompleksu oraz reprezentacyjne lobby z dostępem do sklepów, kawiarni i sali widowiskowej.

Budynek swoim złożonym kształtem ma nawiązywać do otaczającego go miejskiego krajobrazu, ale również do natury, zwłaszcza Gór Skalistych. Konstrukcja z ostrymi kątami składa się z 20 pochyłych płaszczyzn, z których żadna nie jest równoległa ani prostopadła do drugiej. Do konstrukcji o takim nieregularnym kształcie geometrycznym potrzebna była skomplikowana konstrukcja szkieletowa o masie ponad 2,700 ton.

Projekt jest wspólnym dziełem Daniela Libeskind i Davis Partnership z Denver. Zespół nadzorował realizację projektu i rezydował w Denver od czasu ukończenia koncepcji. Studio współpracowało z dyrektorem, kustoszami, działem wystawienniczym, głównym architektem oraz z Zarządem, w celu zrealizowania koncepcji nowatorskiego muzeum odpowiedniego dla XXI wieku.

Architektoniczne wspomnienia Daniela Libeskind

„Nowy budynek dla Muzeum Sztuki w Denver będzie ikoną, której charakter i forma przyciągną do muzealnego kompleksu szerokie rzesze publiczności. Powstaje tu "węzeł" - bliskie połączenie funkcji i estetyki już istniejącego Muzeum Pontiego, wraz z całym centrum administracyjno-kulturalnym i biblioteką publiczną. Nowy budynek jest ogniwem wiążącym ze sobą centrum miasta i centrum administracyjno-kulturalne tworząc mocne połączenie z dzielnicą Golden Triangle. Obiekt ten nie został zaprojektowany jako wolno stojącą konstrukcja, lecz jako część publicznej przestrzeni w tej rozwijającej się części miasta, przyczyniając się do synergii między większymi i mniejszymi dzielnicami.

Materiały wykorzystane do budowy budynku i placu będą związane z tym miejscem (lokalny kamień); znajdą tu również zastosowanie nowe materiały, tak nowatorskie jak tytan. Razem ukształtują one przestrzenie, które połączą miejscową tradycję Denver z XXI wiekiem.

Zdumiewająca witalność i rozwój Denver od początków jego powstania do dnia dzisiejszego stanowi inspirację dla kształtu nowego muzeum. Odważne i przyszłościowe zaangażowanie społeczności sprawia, że staje się ono kowalem swego kulturalnego i urbanistycznego, pełnego życia losu - uderza to każdego w momencie zetknięcia się z krainą Kolorado.

Jednym z wyzwań, jakie stanowi projekt budynku Muzeum Sztuki w Denver, jest współdziałanie z wyjątkową różnorodnością światła, barw, temperatury i warunków pogodowych, tak specyficznych dla tego miasta. Nalegam, aby zostały one zintegrowane nie tylko funkcjonalnie, ale także kulturowo i empirycznie dla wzbogacenia doznań odwiedzających. Połączenie doświadczenia współczesnej sztuki z wyjątkowością miejscowych warunków będzie stanowić część procesu podejmowania decyzji o wyborze, formie i przestrzeni.

Społeczeństwo odgrywa wielką rolę, uczestnicząc w tworzeniu nowego Muzeum Sztuki w Denver, i chociaż to architekt musi wziąć pełną odpowiedzialność za pracę, włączenie mieszkańców stanowi integralną część sukcesu projektu. Wierzę w znaczenie debaty i dialogu, do jakich doprowadzi praca nad tym projektem. Są one częścią jego misji, mającej na celu zwiększenia zaangażowania społeczności. Chociaż żadna symfonia, ani żadne dzieło sztuki nie zostały stworzone przez komitet, to otwarty kontekst społeczny dzieła zawsze był ważny dla jego udanego ukończenia.

Doświadczenie zwiedzającego zacznie się w rzeczywistości znacznie wcześniej, jeszcze przed wejściem do samego budynku, ponieważ budynek jest zaprojektowany jako spektakularna forma urbanistyczna w centrum miasta.

Wiek XXI jest wiekiem, w którym wrażenia zwiedzających oraz samo muzeum zostaną zdefiniowane na nowo. Stare bariery między tradycją a przyszłością zostaną usunięte i sformułowane na nowo w nowym programie architektonicznym. Kwestie ekologiczne i rola architektury w kształtowaniu twórczej relacji z jej otoczeniem wpłyną na sposób, w jaki będzie powstawała koncepcja budynku i jak będzie on budowany. Ze względu na fakt, iż nowe muzeum nie jest postrzegane jako abstrakcja, ale jako miejsce spełnienia różnorodnych pragnień społeczeństwa, będzie ono wykorzystywać najnowsze technologie i łączyć je w jedną, zintegrowaną całość.

Współczesna sztuka jest niezwykle bogata i nieprzewidywalna, w związku z czym jedną z misji muzeum jest zapewnienie inspirującej i twórczej przestrzeni dla nowej sztuki. Przestrzeń ta będzie się rozciągać od czarno-białych pudełkowych galerii po nieograniczoną przestrzeń, w której będą miały miejsce zarówno małe, kameralne projekcje, jak i wielkie instalacje. Współczesny charakter galerii w nowym budynku zajmie się także nieokreślonym, wciąż zaskakującym i pełnym wyzwań horyzontem sztuki dając artystom nowe możliwości kształtowania i realizacji najśmielszych marzeń.

Budynek Pontiego jest pełną wyrazu konstrukcją, zaprojektowaną przez niezwykłego architekta. Nowa część centralizuje hol wejściowy, przestrzeń publiczną oraz pomieszczenia funkcjonalne w jedną, niezwykłą całość - nowe wejście do kompleksu. Będzie ona również nieprzerywalnym łącznikiem i w ten sposób odmieni społeczną percepcję budynku Pontiego. Celem projektu nie jest jedynie dołączenie dodatkowego budynku do muzeum, ale stworzenie nowego kompleksu, w którym budynek Pontiego będzie odgrywał główną rolę jako odradzająca się struktura. Nowe miejsce stworzone dla Muzeum Sztuki w Denver stworzy całkowicie nową publiczność, która dołączy do tej, która już uczestniczy w doświadczaniu sztuki. Muzeum będzie bowiem źródłem unikalnych doświadczeń, które zdecydują o tym, że będą je odwiedzać nie tylko zwiedzający z Denver, lecz z całego świata.

Nowy budynek nie powstał w oparciu o koncepcję jakiegoś stylu, ani jako efekt przerabiania gotowych pomysłów lub zewnętrznej formy, ponieważ jego architektura nie rozróżnia wnętrza od zewnętrza, nie dostarcza ładnej fasady, za którą kryją się typowe doznania. Ta architektura tworzy raczej organiczne połączenie z publicznością, dostarczając intelektualnych, emocjonalnych i zmysłowych wrażeń. Zintegrowano przyjemność i edukację społeczeństwa w budynku, który szanuje rękodzielniczą naturę architektury i jej przekaz od dotyku i wizji, aż do umysłu. Ostatecznie, językiem architektury poza samymi słowami jest "śmiech światła", proporcja i materialność."

Daniel Libeskind

Informacje dodatkowe:

Obszar zabudowy: 13 564 m2
Konstrukcja: stalowa, z pokryciem tytanowym i granitowym
Wykonane usługi: Pełna obsługa architektoniczna od powstania projektu do ukończenia. Projekt oświetlenia. Projekt wszystkich stałych witryn i mebli
Koszt budowy: 75 milionów USD
Budżet: 65 milionów USD

Szczegóły projektu

 • Denver, Colorado
 • USA
 • Architekt:
  Daniel Libeskind
 • 2006
 • Klient:
  Denver Art Museum, City of Denver
 • Biuro inżynieryjne:
  Arup Structural Engineers
 • Wykonawca:
  Davis Partnership (Joint Venture)
 • Zdjęcia:
  Studio Daniel Libeskind/Courtesy

Szczegóły techniczne: