Rozwiązania według

Właściwości

ArcelorMittal oferuje szeroki zakres rozwiązań opracowanych i zaprojektowanych dla odpowiedniego pochłaniania lub zmniejszania drgań, w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców:

  • Stropy zespolone: blachy profilowane do stropów Cofraplus® i Cofrastra®
  • Belki ażurowe: belki ACB® z okrągłymi otworami i belki Angelina® z otworami sinusoidalnymi
  • Zintegrowane belki stropowe: belki SFB i IFB, CoSFB.

Nasi eksperci oferują swoje wsparcie w doborze rozwiązania, które najlepiej spełnia wymagania projektu.

Drgania

ArcelorMittal oferuje rozwiązania stalowe, które przyczyniają się do uniknięcia lub zmniejszenia nadmiernych wibracji występujących we współczesnych budynkach i obiektach inżynierii lądowej, takich jak mosty.

Komfort mieszkańców ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wytyczne dotyczące projektowania budynków związane z obciążeniami wywołanymi przez człowieka. Nadmierne drgania stropu lub ogólnie wibracje mogą prowadzić do poważnych niedogodności, a nawet spowodować przekroczenie przez konstrukcję granicznego stanu użytkowalności. Drgania konstrukcji wywołane działaniem człowieka, takim jak chodzenie, skakanie i bieganie, a także drgania spowodowane standardowym sprzętem mechanicznym, są kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji.

W budynkach wielopiętrowych drgania stropu i graniczny stan użytkowalności są czasami kluczowe dla projektu. W Eurokodach nie ma konkretnej zasady, chociaż w załącznikach krajowych mogą być ujęte pewne ograniczenia.

Konstrukcje stropów projektowane są z uwzględnieniem kryteriów stanu granicznego nośności (SGN) i stanu granicznego użytkowalności (SGU):

  • Kryterium SGN - związane jest z wytrzymałością oraz statecznością konstrukcji
  • Kryterium SGU - powiązane jest głównie z drganiami konstrukcji, jest więc wypadkową sztywności, rozłożenia masy, tłumienia oraz mechanizmu wzbudzania.

Dla smukłych konstrukcji, takich jak stalowe lub zespolone, nadrzędnym kryterium oceny konstrukcji jest kryterium użytkowalności

Dla oceny drgań i stanu użytkowalności należy wziąć pod uwagę:

  • określenie drgań tolerowalnych, za pomocą wprowadzenia klas akceptacji
  • przewidzenie odpowiedzi stropu na drgania wywołane przez użytkowników, przy założeniu użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem

W celu prawidłowego prognozowania drgań należy określić charakterystykę dynamiczną stropu.