Port w Huelvie: nowoczesna modernizacja historycznego portu z wykorzystaniem grodzic ArcelorMittal

Projekt rozbudowy południowej części portu Huelva w Hiszpanii obejmuje 525 metrów zwężającego się na końcu nabrzeża. Nabrzeże zostało zaprojektowane dla maksymalnej retencji 23,5 m, przy średniej zmienności pływów wynoszącej 4 m. Sekcje mają typową konfigurację z przednią ścianą kombinowaną HZ®-M/AZ®, połączoną z tylną ścianą kotwiącą.

Szczegółowe informacje

Historyczny port dostosowany do nowoczesnych wymagań

Port Huelva znajduje się na południowym zachodzie po atlantyckiej stronie Półwyspu Iberyjskiego. Obszar ten był odwiedzany przez żeglujących Fenicjan od 1250 r. p.n.e., a w czasach rzymskich był jedną z głównych bram handlu morskiego w Europie. Port Huelva podtrzymuje to dziedzictwo, działając jako główny węzeł europejskiej sieci handlowej łączącej się z kontynentami afrykańskim i amerykańskim.

Władze portu w Huelvie, w związku z koniecznością sprostania rosnącym wymaganiom, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług portowych, zdecydowały się zapewnić rozwój poprzez rozbudowę południowego nabrzeża w celu zwiększenia zdolności przeładunkowej kontenerów. 

Port w Huelvie zlecił projekt firmie INCREA we wrześniu 2016 roku. Następnie przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, która została zatwierdzona w grudniu 2016 roku. Ostateczny projekt i specyfikacje przetargowe INCREA zostały ukończone w maju 2018 roku. Stalowe grodzice (SSP) były wybranym rozwiązaniem w oparciu o zapewnienie jakości i specyficzne dla projektu względy środowiskowe. Do maja 2019 roku przetarg na projekt został rozstrzygnięty na rzecz Ferrovial jako głównego wykonawcy.

Ściana kombinowana HZ®-M połączona z tylną ścianą kotwiącą: skuteczne rozwiązanie pozwalające sprostać wyzwaniom geologicznym

Projekt rozbudowy Nabrzeża Południowego składa się z 525-metrowego nabrzeża, ze zwężającą się ścianą końcową. Nabrzeże zostało zaprojektowane dla maksymalnej retencji 23,5 m, przy średniej zmienności pływów wynoszącej 4 m.

W celu optymalizacji projektu, ze względu na znaczne różnice w stratygrafii wzdłuż linii ściany, stworzono dwie główne sekcje projektowe i zwężającą się ścianę skrzydłową. Sekcje mają typową konfigurację z przednią ścianą kombinowaną HZ®-M połączoną z tylną ścianą kotwiącą. Główna sekcja 1 rozciąga się na długości 237 metrów przez strefę miękkich warstw skalnych, odpowiadających czwartorzędowemu fluwialnemu podłożu paleokanału. Pal wymagał posadowienia w leżących poniżej, gęstych do bardzo gęstych i częściowo scementowanych, trzeciorzędowych piaskach pylastych.

Wymagało to zastosowania podwójnego profilu HZ 1180M D-26 o długości 33 m w połączeniu z 30-metrowymi palami pośrednimi AZ 26 i prętami łączącymi ASDO Ø145/155 (wówczas największymi na świecie) firmy Anker Schroeder. Wysokie obciążenia kotwiące wymagały niestandardowego projektu połączenia w celu odpowiedniego przeniesienia ich na pale. Projekt ten był wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy INCREA, a zespołami projektowymi ArcelorMittal i ASDO.

Odcinek główny 2, o długości 287 m, charakteryzował się obecnością warstwy czwartorzędowych żwirów i piasków, pod którymi na mniejszej głębokości zalegał ten sam materiał trzeciorzędowy, co w poprzednim odcinku. Stosunkowo lepsza charakterystyka gruntu pozwoliła na zastosowanie lżejszego rozwiązania systemowego złożonego z pojedynczej sekcji HZ 1180M D-14 o długości 29 m i pali pośrednich AZ 28-700 o długości 23 m. Profile AZ 40-700N i AZ 28-700 zostały wykorzystane do wykonania ścian kotwiących o długościach odpowiednio 11,15 i 9,15 metra. Odległość do ściany czołowej zmienia się nieznacznie, w zakresie od 31 do 32 m, z kotwami połączonymi z każdym głównym palem HZ®-M.

W celu zainstalowania prętów łączących, znajdujących się metr poniżej poziomu wody w czasie odpływu, w nasypie przed główną ścianą zostały zainstalowane tymczasowe stalowe grodzice, co umożliwiło odwodnienie.

Prosty i szybki montaż z pomyślnymi postępami pomimo pandemii

Firma Tecnoterra, wykonawca ścianek szczelnych, zainstalowała grodzice. Wbijanie głównych pali HZ-M zostało wykonane z początkowym pozycjonowaniem za pomocą wibromłota MS120 i końcowym napędem za pomocą hydraulicznego młota udarowego BSP CG240 o masie 16 ton. Dostarczał on 235 kNm energii na uderzenie, z prędkością uderzenia 26/min. 

Trudne warunki wbijania na odcinku 2 nie stanowiły większego wyzwania dzięki sprzętowi i doświadczeniu firmy Tecnoterra, która zdołała szybko przeprowadzić instalację bez stosowania dodatkowych środków. Pale pośrednie i kotwiące zostały wbite odpowiednio za pomocą wibromłotów MS120 i MS32.

Innowacyjna, hydrauliczna rama prowadząca została zaprojektowana i opatentowana przez Ferrovial specjalnie dla tego projektu. Osiągnięto imponujące wskaźniki wydajności instalacji wynoszące siedem podwójnych pali HZ-M dziennie i 12 pojedynczych pali HZ-M dziennie.

Należy zauważyć, że projekt ten przebiegał pomyślnie i bezpiecznie w obliczu globalnej pandemii COVID-19. Nieodłączna prostota instalacji rozwiązania ArcelorMittal i systemu kotwiczenia ASDO w znacznym stopniu przyczyniły się do łatwego zarządzania dystansem społecznym na miejscu. Co więcej, zaufanie i współpraca między portem Huelva, Ferrovial i wszystkimi innymi interesariuszami były podstawą tego zwycięstwa w obliczu trudności tamtych czasów.

Nowe nabrzeże zostało oddane do użytku w 2022 roku.

Szczegóły produktowe

Nabrzeże główne

 • HZ 1180M, D-26 (S 430 GP, 33m)       3 229 t
 • AZ 26 (S 355 GP, 30 m)                        596 t
 • HZ 1180M D-14 (S 430 GP, 29 m)       2 177 t
 • AZ 28-700 (S 355 GP, 23 m)                 790 t
 • HZ 1180M D-12 (S 430 GP 28,4-9,1 m)  238 t
 • AZ 28-700 (S 355 GP 23-3,7 m)              77 t

Ściany kotwiące

 • AZ 40-700N (S 355 GP 11,15 m)           494 t
 • AZ 28-700 (S 355 GP 11,15 m)             528 t
 • AZ 28-700 (S 355 GP 9,15 m)                 54 t

Łącznie: 8 186 ton

Ściągi

 • ASDO Ø145/M 155 (ASDO 500 32m)      623 t
 • ASDO Ø110/M 120 (ASDO 500 31-32m) 554 t

Łącznie: 1 177 ton

 

Szczegóły projektu

 • Huelva
 • Hiszpania
 • 2022
 • Klient:
  Autoridad Portuaria de Huelva
 • Projektant:
  INCREA
 • Wykonawca:
  Ferrovial
 • Instalacje:
  Tecnoterra S.A. Suisse - Groupe Piacentini
 • Tekst:
  ArcelorMittal Sheet Piling
  Constructalia
 • Zdjecia:
  © Port of Huelva

Szczegóły techniczne