Rozwiązania według

Typu obiektów

W ArcelorMittal Europe, oferujemy pełną paletę produktów, rozwiązań i usług, służących projektowaniu i budowaniu kładek:

  • Stale o wysokiej wytrzymałości, używane do projektowania i budowy lekkich konstrukcji – bardziej odpornych, bardziej ekonomicznych i mniej oddziałujących na środowisko
  • Ulepszone stale spawalne w celu zapewnienia trwałości i długiej żywotności obiektu, niezależnie od warunków lokalnych
  • Stale trudnordzewiejące, wymagające mniej konserwacji w trakcie całego cyklu życia i nadające konstrukcjom bardzo innowacyjny wygląd
  • Grodzice i pręty zbrojeniowe na fundamenty i ściany szczelne
  • Rozwiązania prefabrykowane, w tym dźwigary łukowe, dostarczane na miejsce budowy w celu skrócenia czasu montażu i uniknięcia zakłóceń w ruchu.

Wszystkie powyższe możliwości zostały docenione przez naszych Klientów. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniły się one do powstania wielu oddanych w ostatnim czasie rozpoznawalnych kładek dla pieszych w Europie.

Kładki

W całej szerokiej gamie produktów ArcelorMittal oferuje pełen zestaw rozwiązań spełniających wymogi, zarówno techniczne jak i estetyczne, dotyczące kładek.

Kładki dla pieszych są symbolem rozwoju transportu „miękkiego” w miastach.

Tak jak każdy inny most, kładka musi być wystarczająco długa, żeby móc po niej przejść nad przeszkodą, znajdującą się poniżej, i wystarczająco wysoka, żeby nie uderzył w nią żaden przejeżdżający pod nią pojazd.

Jednak coraz powszechniej wymaga się, aby kładki były "budowlami charakterystycznymi". Dlatego też wygląd konstrukcji aktualnie spotyka się z dużo większą uwagą niż zwykle.

Dla większości kładek, wymagana jest dość lekka konstrukcja, ponieważ ich obciążenia są niewielkie. Może to prowadzić do bardzo innowacyjnych i unikalnych form konstrukcji.

Skontaktuj się z nami: Blachy grube

Skontaktuj się z nami: Kształtowniki walcowane