Rozwiązania według

Zastosowania

Jako ArcelorMittal Europe, jesteśmy największym dostawcą produktów i rozwiązań ze stali konstrukcyjnej dla wszystkich rodzajach robót budowlanych:

  • Szeroka oferta kształtowników i prętów walcowanych na gorąco
  • Pełna gama produktów płaskich, od blachy o grubości 1 mm do blach grubych o grubości powyżej 100 mm
  • Pełna gama stali konstrukcyjnych, w tym stali o wysokiej wytrzymałości, o zwiększonej spawalności i twardości, a także stali trudnordzewiejącej
  • Produkty i rozwiązania dla konstrukcji zespolonych, zapewniające najlepsze wykorzystanie różnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal i beton
  • Systemy lekkich konstrukcji stalowych
  • Możliwości produkcyjne, by dostarczyć prefabrykowane, na miarę, elementy konstrukcyjne bezpośrednio na budowę

Nasze działy badawczo-rozwojowe osiągnęły unikatowy poziom wiedzy specjalistycznej w dziedzinie inżynierii pożarowej oraz zrównoważonego budownictwa w kontrukcji stalowej. Stale też współpracujemy z uczelniami i ośrodkami technicznymi, w celu opracowywania nowych produktów i rozwiązań.

Konstrukcje

Ze swoją rozległą gamą produktów, ArcelorMittal dostarcza szeroki wachlarz rozwiązań konstrukcyjnych, które wypełnią wszelkie wymogi techniczne.

Więcej

Rozwiązań według zastosowania

Często zdarza się w budownictwie, że obiekty budowlane definiowane są poprzez ich przeznaczenie, jak na przykład mieszkaniowe, ale i również poprzez użycie konkretnych materiałów budowlanych, wybranych przez projektanta.

Ze względu na wysoką wytrzymałość na obciążenia i odkształcenia, twardość i elastyczność, stal jest jednym z najczęściej używanych materiałów do konstrukcji budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Okazuje się materiałem pierwszego wyboru dla bezpiecznego, zrównoważonego budownictwa, w dowolnych warunkach.

Konstrukcja stalowa może być budowana w niemal dowolnym kształcie, będąc skręcana albo spawana. Może być wznoszona, kiedy tylko materiały zostaną dostarczone na budowę, dzięki czemu stal jest materiałem budowlanym przyjaznym dla harmonogramu robót.

Konstrukcja stalowa jest również ceniona dzięki swojej adaptowalności i elastyczności, łatwości w użytkowaniu i renowacji, jak również w dzięki możliwości recyklingu po zakończeniu życia budowli.

Skontaktuj się z nami: Kształtowniki i pręty

Skontaktuj się z nami: Produkty płaskie