Steel in Construction Academy

 

Drodzy Czytelnicy,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy SiCA: Steel in Construction Academy, naszą najnowszą funkcjonalność, dostępną za darmo na platformie cyfrowej Constructalia.

Prawie 30 lat temu konsorcjum ponad 200 europejskich specjalistów w dziedzinie stali i konstrukcji stalowych, w tym ArcelorMittal, połączyło siły, aby wdrożyć program szkoleniowy ESDEP (European Steel Design Education Programme) mający na celu dalszy rozwój wykorzystania stali w budownictwie. Trzy lata temu postanowiliśmy wykorzystać całą tę zawartość, zweryfikować ją, zaktualizować i wzbogacić.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na aktualizację zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a zwłaszcza na zgodność z najnowszymi wersjami Eurokodów. Uwzględniliśmy również nowe produkty i rozwiązania dostępne na naszej stronie.

Niektóre tematy, takie jak zrównoważone budownictwo z wykorzystaniem stali, efektywność energetyczna i gospodarka cyrkulacyjna, które nie były brane pod uwagę podczas tworzenia treści, będą przedmiotem nowych publikacji.

Życzymy miłej lektury,

Patrick Le Pense
Building skin & Civil engineering segment manager
ArcelorMittal Europe - Flat Products

Introduction to steel's role in construction in Europe

Read Lecture

Process of design

Read Lecture

Design philosophies

Read Lecture

Limit state design and partial safety factors

Read Lecture

Background to loadings

Read Lecture

Historical development of iron and steel in structures

Read Lecture

Historical development of steelwork design

Read Lecture

Historical development of iron and steel in buildings

Read Lecture

Historical development of iron and steel in bridges 1770-1970

Read Lecture

Re-use of existing buildings

Read Lecture

Residual life assessment for bridges

Read Lecture

Appendix to “Residual life assessment for bridges" lecture

Read Lecture

Concept and basis of steel metallurgy

Read Lecture

Manufacturing and forming processes

Read Lecture

Mechanical properties of steel

Read Lecture

Toughness and resistance to brittle fracture

Read Lecture

Steel grades and qualities

Read Lecture

Concepts of stable and unstable elastic equilibrium

Read Lecture

General criteria for elastic stability

Read Lecture

Elastic instability modes

Read Lecture

General methods for assessing critical loads

Read Lecture

Iterative methods for solving stability problems

Read Lecture

Buckling of real structural elements I

Read Lecture

Buckling of real structural elements II

Read Lecture

Methods of analysis of steel structures

Read Lecture

Cross-section classification

Read Lecture

Local buckling

Read Lecture

Tension members I

Read Lecture

Buckling lengths

Read Lecture

Restrained beams part 1

Read Lecture

Frames

Read Lecture

Trusses and lattice girders

Read Lecture

Introduction to plate behaviour and design

Read Lecture

Behaviour and design of unstiffened plates

Read Lecture

Behaviour and design of stiffened plates

Read Lecture

Plate girder behaviour and design part 1

Read Lecture

Plate girder behaviour and design part 2

Read Lecture

Plate girder design - detailed design

Read Lecture

Design of box girders

Read Lecture

Advanced design of box girders

Read Lecture

Introduction to shell structures

Read Lecture

Basic analysis of shell structures

Read Lecture

Connections in buildings

Read Lecture

Introduction to connection design

Read Lecture

Generalities on welded connections

Read Lecture

Welded connections - Basis for weld calculation

Read Lecture

Welded connections - Applications of fillet weld calculation

Read Lecture

Introduction to corrosion process

Read Lecture

Factors governing protection of steelwork

Read Lecture

Corrosion protection for steel structures in buildings

Read Lecture

Corrosion protection of bridges

Read Lecture

Introduction to fire safety

Read Lecture

Background to thermal analysis

Read Lecture

Background to structural (mechanical fire) analysis

Read Lecture

Practical ways of achieving fire resistance of steel structures

Read Lecture

Introduction to fatigue

Read Lecture

Weldability of structural steels

Read Lecture

Advanced introduction to fatigue

Read Lecture

Principles of welding

Read Lecture

Thin-walled members and sheeting

Read Lecture

Design procedures for cold-formed columns

Read Lecture

Design procedures for cold-formed beams

Read Lecture

Diaphragm effect - stressed skin design

Read Lecture

Application of thin-walled construction

Read Lecture

Composite construction - general

Read Lecture

Behaviour of beams

Read Lecture

Single span composite beams

Read Lecture

Composite deck

Read Lecture

Continuous composite beams I

Read Lecture

Continuous composite beams II

Read Lecture

Composite beams - Design for serviceability part 1

Read Lecture

Composite beams - Design for serviceability part 2

Read Lecture

Composite beams - Shear connection part 1

Read Lecture

Composite beams - Shear connection part 2

Read Lecture

Composite beams - Shear connection part 3

Read Lecture

Composite columns part 1

Read Lecture

Composite columns part 2

Read Lecture

Composite building structures

Read Lecture

Application of hollow sections in steel structures

Read Lecture

Introduction to the design of simple industrial buildings

Read Lecture

Introduction to the design of special industrial buildings

Read Lecture

Introduction to the design of multi-storey buildings: part 1

Read Lecture

Introduction to the design of multi-storey buildings: part 2

Read Lecture

Conceptual choice

Read Lecture

The design of steel and composite bridges: part 1

Read Lecture

The design of steel and composite bridges: part 2

Read Lecture

Podziękowania

SiCA jest wynikiem pracy zespołowej i zaangażowania:

  • Członków zespołu Constructalia, którzy przez prawie 3 lata, a w szczególności przez ostatnie kilka miesięcy, pracowali nad przygotowaniem wszystkich publikacji: Marty Dziarnowskiej, Joanny Parzyszek, Kathrin Sulzer i Jenny Blake. Zespół nadal będzie pracować nad wzbogacaniem treści.

  • Naszego partnera – firmy Aware, a w szczególności Thomasa Vermeiren i Stijna Cuylle, którzy opracowali nowe funkcje dla platformy Constructalia,

  • Kolegów z ArcelorMittal Europe - Flat Products: Corinne Dieu, François Blanchet i Patrick Pol, którzy pomogli zrewidować niektóre treści,

  • Dr inż. Wiolety Barcewicz, prof. uczelni Politechnika Warszawska, która kontynuuje weryfikację i aktualizację wielu wykładów, szczególnie tych związanych z Eurokodami,

  • Carola Farinaud, konsultanta, który pomagał nam przy projekcie renowacji Constructalii.

Chciałbym podziękować wszystkim za ich zaangażowanie i pracę.

Patrick Le Pense

Szczególne podziękowania

Chcielibyśmy podziękować Patrickowi Le Pense. Bez jego doświadczenia, konsultacji i doradztwa powstanie projektu SiCA nie byłoby możliwe a zawartość nigdy nie zostałaby opublikowana.

Zespół Constructalia

Zastrzeżenia

Pomimo dołożenia wszelkich starań przy sprawdzaniu treści i formatowaniu, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre nieaktualności zostały przeoczone. Prosimy o zgłaszanie ich do nas na adres: constructalia(at)arcelormittal.com

Treść tych wykładów ułatwia naukę, ale w żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana do ostatecznego projektowania i obliczania.

Treści te mogą być wykorzystywane nieodpłatnie. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do treści, których własność i prawa intelektualne nadal należą do firmy ArcelorMittal. Użytkownikowi nie udziela się żadnej gwarancji.

Grupa ArcelorMittal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione bezpośrednio i/lub pośrednio w wyniku korzystania z tych treści. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę ArcelorMittal z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń oraz szkód bezpośrednich, pośrednich i/lub wtórnych, w szczególności wynikających z nieprawidłowego lub nieodpowiedniego wykorzystania lub wykorzystania treści w nieodpowiednim lub niewłaściwym celu.