Most w Biskupicach: Pierwsze w Europie połączenie konstrukcji PreCoBeam i stali samopatynującej

Firmy ArcelorMittal Europe - Long Products i Steligence® miały swój udział w budowie mostu zespolonego z wykorzystaniem belek ze stali samopatynującej ARCOROX®, powstałego w polskiej miejscowości Biskupice nad rzeką Giełczew, w województwie lubelskim. Most, oddany do użytku w czerwcu 2021 roku, jest pierwszym obiektem w Europie zbudowanym w konstrukcji PreCoBeam z wykorzystaniem stali samopatynującej.

Szczegółowe informacje

Kształtowniki stalowe Arcorox®

Do wzmocnienia zespolonej konstrukcji nośnej użyto 15 ton kształtowników walcowanych HEB 900, wykonanych ze stali samopatynującej Arcorox® w gatunku S460J2W.

Kształtowniki zostały wyprodukowane w hucie ArcelorMittal Europe - Long Products w Differdange, w Luksemburgu. Centrum Prefabrykacji Steligence® dostarczyło je następnie, za pośrednictwem producenta konstrukcji stalowych – firmy MOSTOSTAL Puławy S.A., wykonawcy projektu – generalnemu wykonawcy firmie Dura Sp. z o.o.

PreCoBeam: nowoczesne rozwiązanie techniczne dla optymalizacji właściwości

Most nad rzeką Giełczew został zbudowany w konstrukcji belek prefabrykowanych PreCoBeam, którą po raz pierwszy w Europie zastosowano w połączeniu ze stalą samopatynującą. Obiekt, z pomostem o szerokości 11,10 m, wyposażony jest w dwa pasy jezdni (2x3 m), jednostronny chodnik, barieroporęcze oraz schody skarpowe, które umożliwiają bezpieczny dostęp obsługi pod konstrukcję.

Ustrój nośny przęsła mostu w przekroju poprzecznym składa się z 4 belek teowych, w rozstawie 278 cm. Belki powstały z przecięcia na pół kształtowników HEB 900 wykonanych ze stali samopatynującej Arcorox® S460. Belki przecięto tlenowo wzdłuż środnika zgodnie z określoną geometrią. Z jednej strony zapewnia to efektywne zespolenie stali z betonem, a z drugiej poprawia odporność zmęczeniową belki. Powstałe w ten sposób belki o długości 13,10 m zostały następnie zespolone z żelbetową płytą betonową specjalnym zespoleniem typu „composite dowel”.  

Rozwiązanie to było częścią nowego projektu zaproponowanego przez inżynierów Steligence®. Głównym celem zaoferowanego rozwiązania była poprawa parametrów wytrzymałościowych obiektu, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej. Wyższy stopień prefabrykacji elementów przełożył się natomiast na skrócenia czasu montażu. W rezultacie, dzięki zastosowanemu rozwiązaniu PreCoBeam udało się osiągnąć optymalizację tonażu (redukcja o 30%) oraz kosztów późniejszego utrzymania obiektu, a także zapewnić szybsze terminy realizacji.

Firma ArcelorMittal ściśle współpracowała z wykonawcą projektu przez cały okres jego realizacji w celu dobrania odpowiedniego gatunku stali, jak i opracowania rozwiązania technicznego.

Szczegóły projektu

 • Biskupice
 • Polska
 • 2020-2021
 • Biuro inżynieryjne:
  FASYS MOSTY Sp. z o.o.
 • Inwestor:
  Powiat Świdnicki
 • Wykonawca:
  Dura Sp. z o.o. (wykonawca główny)
  Centrum Prefabrykacji Steligence®, MOSTOSTAL Puławy S.A. (wykonawcy konstrukcji stalowej)
 • Zdjęcia:
  Dura Sp. z o.o., ArcelorMittal
 • Tekst:
  Constructalia
  Wojciech OCHOJSKI, ArcelorMittal Steligence®
  ArcelorMittal Communication Europe